Порядок рецензування

Рецензування: двостороннє "сліпе" (double-blind review). Рукописи передаються відповідальним редакторам, які надсилають їх, без імені та приналежності авторів, 2 експертам у цій галузі. Усі рецензенти статті залишаються анонімними для авторів і діють незалежно. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Оцінюючи рукописи для публікації в журналі, рецензентів зазвичай просять відповісти на такі запитання:

- Чи чітко визначена проблема, чи оригінальний підхід до проблеми?

- Чи завжди автор пов’язує те, що він/вона каже, з іншими дослідженнями?

- Чи припускає автор щось неправдиве чи сумнівне?

- Чи подає автор нетолерантні чи ідеологічно упереджені висловлювання?

– Чи є докази можливого плагіату?

- Чи зрозумілий внесок автора в науку?

- Наскільки текст є чітким, плавним і привабливим?

- Наскільки ілюстрації відповідають тексту статті?

- Чи адекватні анотації?

Головний редактор приймає рішення на основі оцінок рецензента та відповідального редактора. Це рішення передається автору зазвичай протягом чотирьох тижнів після отримання рукопису. 

 

АПАРАТ РЕЦЕНЗЕНТІВ

ЦУГОРКА Олександр Петрович
tsugorkaalex@gmail.com
Кандидат мистецтвознавства
Професор
Ректор НАОМА
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ОЛІЙНИК Олена Павлівна
olena.oliinyk@naoma.edu.ua
Доктор архітектури
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МАРКОВСЬКИЙ Андрій Ігорович
andrii_markovskyi@ukr.net
Доктор архітектури
Доцент
Національна академія мистецтв України

РОЗДОРОЖНЮК Олена Ярославівна
olena.rozdorozhniuk@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Доцент кафедри архітектурних конструкцій
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СЕЛІВАЧОВ Михайло Романович
michael.selivatchov@naoma.edu.ua
Доктор мистецтвознавства
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МАЗУР Вікторія Павлівна
viktoriya.mazur@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Декан факультету теорії та історії мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СОЛОВЕЙ Олесь Васильович
oles.solovei@naoma.edu.ua
Доцент
В. о. завідувача кафедри живопису і композиції
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ГОМИРЕВА Олена Іванівна
olena.gomyreva@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

КАШШАЙ Олена Степанівна
olena.kashshay@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

АНДРЕС Ганна Олександрівна
hanna.andres@naoma.edu.ua
Кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри теорії та історії мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ПІТЕНІНА Валерія Євгеніївна
valeriia.pitenina@naoma.edu.ua
Доктор філософії (PhD)  зі спеціальності «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович
volodymyr.cherniavskyi@naoma.edu.ua
Доктор архітектури
Професор
Завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ПРИБЄГА Леонід Володимирович
leonid.prybiega@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СКОРИК Лариса Павлівна
lascor.arch@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ДАВИДОВ Анатолій Миколайович
anatoliy.davydov@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Декан факультету архітектури
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ТРОШКІНА Олена Анатоліївна
olena.troshkina@naoma.edu.ua
кандидат архітектури, доцент
Член Національної Спілки архітекторів України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

КАМЕНЕЦЬКА Юлія В’ячеславівна
kamenecka.yliya@ukr.net
Доктор філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

РЕВЕНОК Наталія Миколаївна
natalia.revenok@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Доцент кафедри техніки та реставрації творів мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СЬОМАК Оксана Юріївна
syomak.oksana@naoma.edu.ua
Доктор філософії (PhD) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Викладач кафедри теорії та історії мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СТРЕЛЬЦОВА Марина  Володимирівна 
marynastreltsova@gmail.com
Доктор філософії(PhD) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
старший науковий співробітник Національного художнього музею України 
Національний художній  музей України

ЦИГИКАЛО Катерина Олександрівна
kateryna.tsyhykalo@naoma.edu.ua
Доктор філософії (PhD)  зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури