Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Вісник НАОМА).

Рік заснування: 2023.

Засновник: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Електронне наукове видання «Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури» (Вісник НАОМА), засновано на підставі рішення Вченої ради Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (протокол № 3 від 15 вересня 2023 р.)

ISSN 3041-1882 (Online)

Галузі знань: 19 Архітектура та будівництво, 02 Культура і мистецтво.

Спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Періодичність: 2 рази на рік.

Політика (мета та завдання). «Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури» – це електронне наукове видання науковців, студентів, аспірантів та молодих учених, яке започатковане з метою представлення теоретичних і практичних досягнень науковців у європейському культурно-мистецькому просторі; сприяння становлення й зміцнення нової генерації молодих науковців та митців, підтримки й розвитку їхньої дослідницької та творчої діяльності

Завданням часопису є створення сучасної комунікаційної платформи для заохочення й налагодження наукової та творчої співпраці між факультетами НАОМА та інших закладів вищої освіти культурно-мистецького спрямування України та зарубіжжя.

Коло проблем: У розділах теоретико-дослідницького спрямування – «Дизайн», «Архітектура», «Мистецтвознавство» – публікуються оригінальні наукові статті, що висвітлюють актуальні проблеми у галузі теорії та історії графічного дизайну, архітектури та житлового будівництва України та країн світу на сучасному етапі; історії українського й світового образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, техніки та реставрації творів мистецтва тощо.

Розділ «Огляди, рецензії, рев’ю» передбачає публікацію мистецтвознавчих анонсів, рев’ю, рецензій на молодіжні мистецькі події, акції, окремі творчі роботи студентів, аспірантів та випускників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, інших закладів вищої мистецької освіти України та зарубіжжя. Розділ «Мистецька освіта»  передбачає публікацію статей науково-методичного характеру, які сприятимуть удосконаленню національної мистецької освіти. Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних вчених, що спрямовано на популяризацію сучасної української науки і культури у світовому науково-мистецькому полі.

Розділ «Арт менеджмент» передбачає публікацію статей щодо стратегій організації та просування мистецтва, управління проектами й безпоcередньо творчим процесом у сфері художньої культури та мистецтва.

Ліцензійні умови. Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. «Вісник  Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури» дотримується політики відкритого доступу (open access) до змісту статей на принципі, згідно з яким дослідження, що вільно доступні для громадськості, сприяють широкому обміну знаннями. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей збірника представлений на його офіційному сайті у розділі Архіви.

УДК 7:378.6(477.411)(082)]НАОМА

Поточний номер

№ 1 (2024): Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Опубліковано: 2024-05-01

Статті

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Переглянути всі випуски