Умови публікації

До публікації приймаються статті в електронному вигляді, які відповідають тематиці видання за умови, що вони не були раніше опубліковані (будь-якою мовою) окремо чи як частина іншої праці, а також зараз не проходять рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.

Статті студентів І, ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти подаються в співавторстві з науковим керівником або при наданні письмової згоди наукового керівника на публікацію.

Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії

— Кінцеві строки подачі матеріалів до редколегії — 30 січня.

— Обсяг статті, яка подається, в роздрукованому вигляді має складати від 0,3 до 0,5 ум. друк. арк. (12 000–20 000 друкованих знаків, включаючи пробіли), орієнтовно 7-12 сторінок (від УДК до ключових слів включно), які оформлені у відповідності з вимогами.

— Стаття подається у електронному варіанті, який надсилається на електронну пошту: 

— Назва файлу — прізвище автора, розширення файлу — .doc (docx)

— Контактну інформацію (із зазначенням повного ім’я, по-батькові та прізвища, телефонів, поштової адреси, електронної пошти, вебсайту) автор за бажанням може розмістити в окремому файлі, який надсилається разом зі статтею, або на останній сторінці статті. Контактна інформація не публікується.

Заява про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Інші положення

— За правильність і достовірність викладеного матеріалу несе відповідальність автор.

— Текст статті може бути написаний українською та  англійською мовою чи іншою мовами— за погодженням з редакцією.

— У тексті статті за узгодженням з автором можуть бути внесені редакційні виправлення, що не змінюють зміст статті.

— Після публікації автор отримує підтвердження, що надсилається електронною поштою, із зазначенням повного бібліографічного опису опублікованої статті. За необхідності отримання підтвердження звичайною поштою автор повинен повідомити про це заздалегідь.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі після здобуття Україною Незалежності у 1991 році.