БАЗОВІ НАВИЧКИ З РУКОПИСНОГО ШРИФТУ В ПРОЄКТНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Автор(и)

  • Оксана Здор
  • Наталія Балабуха
  • Валерій Тихонюк

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-12

Ключові слова:

графічний дизайн, каліграфія, пласке перо, рукописний шрифт, шрифт, графічна техніка, афіша.

Анотація

Анотація. Метою даної статті є висвітлення методики початкових завдань з рукопи сного шрифту та каліграфії для спеціалізації «графічний дизайн»; систематизація досвіду співавторів у викладанні рукописного шрифту та окреслення спільного бачення напрямів реалізації краснопису у професійній освіті графічного дизайну. Методи дослідження. В основу дослідження покладено методи спостереження, експерименту та систематизації, які дали змогу структурувати методику викладання базових навичок рукописного шрифту та застосування їх у проєктній діяльності студентів. Результати. Проаналізувавши прикладний ресурс рукописного шрифту, відстежено шлях від базових вправ до виконання конкретного дизайнерського проєкту. Результати дослідження акумулюють багаторічний досвід співавторів, набутий у процесі викладання рукописного шрифту, каліграфії та окреслюють спільне бачення напрямів реалізації каліграфії у професійній освіті графічного дизайну. Висновки. Особливо актуальною для нашого часу є створення та розвиток національної шрифтової школи. Шрифт – один із найнеобхідніших інструментів графічного дизайнера, який застосовується в усіх напрямах його діяльності. Тому варто вивчати шрифт від його рукописної основи заради використання усього потенціалу його можливостей, що дасть змогу досліджувати його місце в загальному розвитку українського дизайну. Якщо техніка виконання, ремісничий рівень студентів- першокурсників часто вимагає ще практики і вдосконалення, то творчі рішення, сміливість у трактуванні тем, знайдена образна мова демонструють творчий рівень студентів. Вони також набувають уміння грамотно імітувати каліграфічне письмо за допомогою інших засобів, комп’ютерних програм тощо, що є важливим і цінним досвідом для подальшої роботи з літерацією чи розробкою набірних шрифтів. Таке поєднання завдань курсу сприяє покращенню фахової підготовки, дає змогу успішно втілювати творчі замисли майбутнього фахівця у галузі графічного дизайну.

Посилання

Семченко П. А. Основы шрифтовой графики. Минск : Вышейшая школа, 1978. 97 с.

Шпак О. Опанування каліграфії у підготовці майбутніх фахівців графічного дизайну. Мистецтво та освіта. 2021. № 4. С. 48–50.

Мітченко В. Лігатура в українських рукописних шрифтах XI–XIX ст. Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. 2009. Вип. 16. С. 245–253.

Іваненко Т. О. Шрифтовий дизайн: основи : навч. посіб. Харків : ХДАДМ, 2019. 144 с.

Чекаль О. Г. Каліграфічна спадщина Сковороди на роздоріжжі між європейським, грецьким та слов’янським скорописом XVIII століття. Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : колективна монографія / за заг. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. Харків : Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 266–285.

Johnston E. Writing and illuminating, and lettering. 8-th edit. London : Colchester and Eton, 1917. 510 c.

Мітченко В. Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів. Теорія і практика. Кирилиця і латиниця. Історія і сучасність. Київ : Лаурус, 2018. 288 с.

Noordzij G. Kreska. Teoria pisma / przekład M. Komorowska. Kraków : d2d.pl, 2014. 88 c.

Лаптон Е., Філліпс Дж. К. Графічний дизайн: Нові основи. 2-ге вид., змінене та доп. / пер. з англ. І. Михайлишена. Київ : ArtHuss, 2020. 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06