Рецензування

У збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» діє система подвійного «сліпого» рецензування.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією видання. Статті розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для доопрацювання.

При дотриманні усіх вимог рукопис статті передається редакторові для подальшої роботи.

Редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) членові редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті (внутрішній рецензент);

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, науковці, що мають наукові праці з проблематики, яка заявлена у статті. Від проректора з наукової роботи Академії такому науковцю направляється лист із проханням про рецензування і типова форма рецензії. Після отримання згоди, рецензентові надсилається стаття (без інформації про автора).

Зовнішній рецензент, як правило, обирається випадково, з урахуванням поточного навантаження та за його згодою.

Член редколегії (внутрішній рецензент) та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму-бланк і обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

У випадку відмови або необхідності доопрацювання рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою на адресу редакції.

Остаточне рішення щодо статті приймається на засіданні редакції, у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Подальша робота зі статтею, прийнятою до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу.

Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що вимагають доопрацювання, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді упродовж двох років від дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

Всі статті проходять перевірку на ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.plЯкщо відсоток оригінальності статті становить менше 80%, то стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається авторові.

 

АПАРАТ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 

ЦУГОРКА Олександр Петрович
tsugorkaalex@gmail.com
Кандидат мистецтвознавства
Професор
Ректор НАОМА
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ЛАГУТЕНКО Ольга Андріївна
olga.lagutenko@naoma.edu.ua
Доктор мистецтвознавства
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СЕЛІВАЧОВ Михайло Романович
michael.selivatchov@naoma.edu.ua
Доктор мистецтвознавства
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО Юлія Вячеславівна
yuliya.maystrenko-vakulenko@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Проректор з наукової та творчої роботи
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МАЗУР Вікторія Павлівна
viktoriya.mazur@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Декан факультету теорії та історії мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна
radami1818@gmail.com
Доктор мистецтвознавства
Професор
Київський національний університет технологій та дизайну

ПРИЩЕНКО Світлана Валеріївна
akademiki@ukr.net
Доктор мистецтвознавства
Професор
Державний університет інфраструктури та технологій

БЕЛІЧКО Наталія Юріївна
belichkon@gmail.com
Кандидат мистецтвознавства
Доцент

СОЛОВЕЙ Олесь Васильович
oles.solovei@naoma.edu.ua
Доцент
В. о. завідувача кафедри живопису і композиції
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Костянтин Володимирович
kostiantyn.cherniavskyi@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

РУСЯЄВА Марина Вікторівна
maryna.rusiaieva@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ДЕНИСЮК Ольга Юріївна
olha.denysiuk@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ПЕТРАШИК Володимир Ігорович
volodymyr.petrashyk@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ГОМИРЕВА Олена Іванівна
olena.gomyreva@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ПІТЕНІНА Валерія Євгеніївна
valeriia.pitenina@naoma.edu.ua
Доктор філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

КАШШАЙ Олена Степанівна
olena.kashshay@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ТУРЧАК Леся Іванівна
lessit@ukr.net
Кандидат мистецтвознавства
Київський національний університет культури і мистецтв

ЮР Марина Володимирівна
yur_marina@ukr.net
Доктор мистецтвознавства
Старший науковий співробітник
Проректор з наукової та міжнародної діяльності
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович
volodymyr.cherniavskyi@naoma.edu.ua
Доктор архітектури
Професор
Завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ПРИБЄГА Леонід Володимирович
leonid.prybiega@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СКОРИК Лариса Павлівна
lascor.arch@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Професор
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ДАВИДОВ Анатолій Миколайович
anatoliy.davydov@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Декан факультету архітектури
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

КУЦЕВИЧ Вадим Володимирович
ndac_zniiep@ukr.net
Доктор архітектури
Професор
Завідувач кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд
Київський національний університет будівництва i архітектури

ОЛІЙНИК Олена Павлівна
olena.oliinyk@naoma.edu.ua
Доктор архітектури
Доцент
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ГНАТЮК Лілія Романівна
gnatyuk.liliya@gmail.com
Кандидат архітектури
Доцент
Національний авіаційний університет

КОМАРОВ Кирило Олександрович
kyrylo.komarov@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Доцент кафедри архітектурних конструкцій
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

МАРКОВСЬКИЙ Андрій Ігорович
andrii_markovskyi@ukr.net
Доктор архітектури
Доцент
Національна академія мистецтв України.

ЖОВКВА Ольга Іванівна
glavarch@ukr.net
Доктор архітектури
Доцент
Головний спеціаліст
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КАМЕНЕЦЬКА Юлія В’ячеславівна
kamenecka.yliya@ukr.net
Доктор філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ШЕВЧЕНКО Мирослава Євгеніївна
amushevch@gmail.com
Доктор філософії за спеціальністю «034 – Культурологія»
Національна академія мистецтв України

СТОЯНОВИЧ Сергій Володимирович
sergii.stoianovych@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Завідувач кафедри архітектурних конструкцій
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ОЛЯНІНА Світлана Валеріївна
svitlana.olianina@naoma.edu.ua
Доктор мистецтвознавства
Доцент
Доцент кафедри теорії та історії мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ЦОЙ Микола Павлович
tsoi.mykola@naoma.edu.ua
Кандидат технічних наук
Доцент
Доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

РЕВЕНОК Наталія Миколаївна
natalia.revenok@naoma.edu.ua
Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Доцент кафедри техніки та реставрації творів мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

РОЗДОРОЖНЮК Олена Ярославівна
olena.rozdorozhniuk@naoma.edu.ua
Кандидат архітектури
Доцент
Доцент кафедри архітектурних конструкцій
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

СИДОРЕНКО Андрій Вікторович
sydorenko_a@mari.kiev.ua
Кандидат мистецтвознавства
Старший науковий співробітник
Учений секретар Вченої ради
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.