Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Цугорка Олександр Петрович, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7742-2143 
ResearcherID Web of Science: GIO-2264-2022

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Гомирева Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9808-7997

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5934-2943
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57290718900

Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри монументального живопису, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7698-418X
Web of Science ResearcherID: AAP-4590-2020
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221117507

Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівнакандидат мистецтвознавства, доцент, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9796-7781
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226411255

Прищенко Світлана Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри інформаційних технологій і дизайну, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3482-6858
Web of Science ResearcherID: AAD-9829-2019
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221607729

Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7264-0205

Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної Академії Мистецтв України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4631-8260
ResearcherID Web of Science: AAD-7099-2020

Ковальська Гелена Леонідівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури, Київський національний університет будівництва i архітектури, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9873-5413
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211441517

Шевцова Галина Вікторівна, доктор архітектури, професор, професор кафедри основ архітектури і архітектурного проектування, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2401-8104
ResearcherID Web of Science: ABG-3572-2021
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220336357

Подхалянський Богуслав, доктор архітектури, професор, професор (посада), Краківський Політехнічний Університет ім. Тадеуша Костюшко, Краківська політехника (Politechnika Krakowska), Республіка Польща
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3524-0210
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188925294

Чернявський Володимир Георгійович, доктор архітектури, професор, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5901-4480
ResearcherID Web of Science: CIU-1592-2022
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220733987

Олійник Олена Павлівна, доктор архітектури, доцент, доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6786-0633
ResearcherID Web of Science: Q-3826-2019
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192398502

Гнатюк Лілія Романівна, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер'єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5853-9429  
ResearcherID Web of Science: F-7705-2019
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202812658

Лінда Світлана Миколаївна, доктор архітектури, професор кафедри архітектури і урбаністики, Опольський Політехнічний Університет, м. Ополе, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6963-6101
ResearcherID Web of Science: AAZ-4435-2021
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207312735 

Марковський Андрій Ігорович, доктор архітектури, доцент, учений секретар відділення синтезу мистецтв, Національна академія мистецтв України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9499-4434
ResearcherID Web of Science: GMG-4698-2022

Павельчук Іванна Андріївна,  доктор мистецтвознавства,  доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації,  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7471-1679