Назва видання: Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва».

ISSN 2411-3034 (Print)

ISSN 2786-5606 (Online)

Видання започатковане у 1994 році.

Періодичність видання: двічі на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

Політика (мета та завдання). Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва» – це рецензоване фахове видання, яке публікує оригінальні наукові, оглядові статті та рецензії українських авторів та науковців з-поза меж України з актуальних проблем образотворчого мистецтва та архітектури. Відповідно до заявлених розділів – «Архітектура» та «Мистецтвознавство» – у збірнику публікуються дослідницькі праці, що висвітлюють проблеми у галузі архітектури, охорони й реставрації пам’яток архітектури, архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України, питання розвитку архітектури та житлового будівництва на сучасному етапі; історії українського та світового образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, техніки та реставрації творів мистецтва, а також проблеми української художньої освіти, різних аспектів мистецько-освітньої практики.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних вчених, що спрямовано на популяризацію української науки і культури за кордоном, ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень зарубіжних вчених, фахівців у галузі мистецтвознавства та архітектури, забезпечення розвитку вітчизняної науки.

Пріоритетними завданнями даного видання є: публікація результатів наукових досліджень із розширення і модернізації наукових досліджень у галузі образотворчого мистецтва і архітектури; якісне зростання фахової майстерності мистців; обмін науковим і мистецьким досвідом та популяризація вітчизняного культурного надбання за кордоном; ознайомлення з новітніми методиками викладання фахових дисциплін, що значно розширює сферу професійної діяльності мистців.

Засновник: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 330 від 15.02.2024 року

Розділи журналу: 

  • Архітектура
  • Мистецтвознавство

Головний редактор: ЦУГОРКА Олександр Петрович,  кандидат мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Відповідальний секретар:  ГОМИРЕВА Олена, кандидат мистецтвознавства, старший викладач, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

До редакційної колегії входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких 10 докторів наук з України та Польщі.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Галузь знань: Архітектура та будівництво, Культура і мистецтво.

Спеціальності: 191 «Архітектура та містобудування» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право збірникові наукових праць «Українська академія мистецтва» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних,  теоретичних досліджень та  не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.  Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Політика відкритого доступу: збірник наукових праць «Українська академія мистецтва» дотримується політики відкритого доступу (open access) до змісту статей на принципі, згідно з яким дослідження, що вільно доступні для громадськості, сприяють широкому обміну знаннями. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей збірника представлений на його офіційному сайті у розділі Архіви, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

Редакцією збірника було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, що базуються на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Розгляд інформації та звернень: будь-які звернення до редакції з приводу порушень вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України приймаються в письмовому вигляді шляхом надсилання листа-звернення на офіційну адресу засновника видання. Лист має бути оформлений відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2015 року № 1000/5. Підпис особи, яка звертається, обов’язково має бути завірений у відділі кадрів за основним місцем роботи.

Поточний номер

№ 34 (2023): Українська академія мистецтва
					##issue.viewIssueIdentification##

ISSN 2411-3034

Видавець: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Періодичність видання: двічі на рік.

Мова публікацій: українська, англійська

Опубліковано: 2024-02-06

Статті

Переглянути всі випуски