НАПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КАБІНЕТУ ПЛАСТИЧНОЇ АНАТОМІЇ НАОМА ОСТЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анастасія Мельничук
  • Андрій Яковенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-16

Ключові слова:

пластична анатомія, НАОМА, анатомічна колекція, остеологічні матеріали, Інститут археології НАН України.

Анотація

Анотація. Метою статті є висвітлення та аналіз процесу наповнення остеологічними матеріалами діючої анатомічної колекції кабінету пластичної анатомії НАОМА та з’ясування її ролі у педагогічно-дидактичній та дослідницькій діяльності в системі вищої мистецької освіти. У статті розкрито ефективну співпрацю НАОМА з Інститутом археології НАН України. Висвітлено взаємодію викладачів пластичної анатомії (А. Мельничук, А. Яковенка) зі студентами перших курсів різних творчих спеціальностей НАОМА, котрі разом опрацювали 643 одиниці нових анатомічних матеріалів, підготувавши їх для подальшої інвентаризації та практичного застосування у творчих майстернях. Методологія дослідження базується на загальнонаукових принципах пізнання, які користуються попитом у таких галузях, як: історична антропологія, анатомія, історія суспільства, педагогіка художньої освіти. Зокрема, для висвітлення історії викладання пластичної анатомії були використані такі методи: історичний, фактологічно-описовий, синхронний та діахронний тощо. Вивчення матеріалів археологічно-антропологічного характеру було здійснене на платформі методології історичної науки. З точки зору інформології велике значення мало застосування методів класифікації та систематизації наукової інформації. Наукова новизна дослідження полягає у здійсненому вперше в Україні аналізі, класифікації і систематизації остеологічних матеріалів, призначених для теоретичного та практичного застосування у вищій мистецькій освіті, зокрема у навчальних програмах з пластичної анатомії НАОМА. Висновки. 1. Співпраця викладачів НАОМА з фахівцями Інституту археології НАН України дала змогу розширити анатомічну колекцію кабінету пластичної анатомії. 2. Отримані 643 одиниці остеологічних матеріалів будуть застосовані для подальшої класифікації, систематизації, описування та інвентаризації у кабінеті пластичної анатомії та творчих майстернях НАОМА і посядуть належне місце у науковій, освітній та творчій діяльності цього закладу.

Посилання

Зоценко І., Баранов В., Іванкін В. Звіт про археологічні дослідження Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на ділянці реконструкції адміністративних будівель під багатофункціональний комплекс по вул. Олегівській 42 А у Шевченківському районі м. Києва. Кваліфікаційний документ № 001/21 від 21.01.2021 р. Інститут археології НАН України.

Мельничук А. Анатомічна колекція кабінету пластичної анатомії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Художня культура. Актуальні проблеми : науковий журнал. 2022. № 18(1). С. 43–49. URL: https://doi.org/10.31500/1992-5514.18(1).2022.260418 (дата звернення: 02.06.2023 р.).

Рудич Т. О. Населення Середнього Подніпров’я І–ІІ тисячоліття за матеріалами антропології. Київ, 2014. 299 с.

Сегеда С. Антропологія : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2001. 335 с.

Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти. Вісник НАН України. 2021. № 5. С. 81–94.

Харченко Л. М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціальнофілософський аналіз. Наукові записки НаУКМА. Т. 140. Теорія та історія культури. 2012. С. 20–24.

Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі. Київ : ПАРАПАН, 2005. 312 с.

Шинкарук В. Віра, Надія, Любов. Віче. 1994. № 3. С. 145–150.

Шинкарук В. І. Методологічні засади філософських учень про людину. Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. Київ : Педагогічна наука, 2000. С. 8–49.

Ятченко В. Ф. Історія духовної культури українського етносу. Ч. I. Давня українська культура. Київ : Міленіум, 2004. 148 с.

Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. Jena : 1928. 578 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06