ЕКСПОЗИЦІЙНІ ЗАСОБИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Савва Мостовий
  • Ірина Ластовкіна
  • Ірина Розенберг

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-17

Ключові слова:

експозиція, пам’ятка, реставрація, ложемент.

Анотація

Анотація. Мета статті – дослідження ролі експозиційних засобів відреставрованих предметів у музейному просторі на прикладі археологічних пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва. Методи дослідження. Методом аналізу, на основі досліджень, присвячених реставраційній теорії, було простежено необхідність експонування деяких пам’яток, послуговуючись експозиційними засобами. Методом синтезу було виявлено спільну характеристику експозиційної та реставраційної діяльності. На підставі порівняння виявлено загальні тенденції у виготовленні експозиційних засобів. Результати. У статті розглянуто теоретичні передумови й деякі практичні аспекти виготовлення експозиційних засобів. Простежено специфіку предметів вжитку як пам’яток у реставраційній теорії та практиці. Охарактеризовано загальний розвиток напряму виготовлення експозиційних засобів на прикладах окремих музейних інституцій США й Великобританії. Стаття є спробою вперше розкрити в дискурсі української музейної справи, мистецької та реставраційної освіти практику виготовлення експозиційних засобів як одного з аспектів музеєфікації пам’ятки. Висновки. У результаті дослідження виявлено значущість інформативного та естетичного складників експозиційних засобів у музейному просторі. Розглянуто результати експозиційної частини роботи випускників відділення реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 2023 року, на підставі чого висвітлено техніко-технологічні властивості матеріалів, що їх використовують для виготовлення експозиційних засобів. Розглянуто деякі проблеми та рішення експозиційної практики. Теоретичні та практичні напрацювання дослідження можуть бути використані для підготовки майбутніх виставок.

Посилання

Logement. Dict.com. URL: https://www.dict.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B8/logement (дата звернення: 13.10.2023).

Ложе. Словник української мови online. Томи 1-13 (А-Покірно). URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=48274&page=1523 (дата звернення: 13.10.2023).

Mount. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%

B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mount (дата звернення: 13.10.2023).

Mount maker. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_maker. Дата публікації: 2022. 03.01. (дата звернення: 13.10.2023).

Sanders Museum Services. URL: http://www.museumservices.com/jobs.htm (дата звернення: 20.08.2023).

Uhlir S., Farrar B., Lowry M. Introduction. Mountmaking Special Issue. Journal of the american institute for conservation. 2012. Vol. 51 (1). P. 1. AIC Wiki. URL: https://www.conservation-wiki.com/w/images/a/aa/JAIC_V51_No1_FrontMatter.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Mountmaking for exhibition and display. Artifacts conservation services. URL: https://www.artefactsconservation.co.uk/mountmaking-exhibition-installation (дата звернення: 20.08.2023).

International Mountmakers Forum. IMF. URL: https://www.mountmakersforum.net/materials. Дата публікації: 2023. (дата звернення: 20.08.2023).

Flecker L. A Practical Guide to Costume Mounting / Victoria and Albert Museum. London : Elsevier, 2007. 259 p.

Farrar B., Maish J., Schiro M. A Preliminary Review of Some Alternatives to PhillySeal R Epoxy for Conservation and Mountmaking. WAAC Newsletter. 2009. Vol. 31. № 1. С. 11–15. URL: https://cool.culturalheritage.org/waac/wn/wn31/wn31-1/wn31-103.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Category: Mounts & Mountmaking. AIC Wiki. URL: https://www.conservation-wiki.com/wiki/Category:Mounts_&_Mountmaking#Articles_and_Links. Дата публікації: 2023. 23 черв. (дата

звернення: 20.08.2023).

Choy S., Jell P., Seston S. Creating a mountmaking house-style and supporting training course at The British Museum. The 6th International Mountmakers Forum, September 25-27, 2018. International Mountmakers Forum. URL: https://www.conservation-wiki.com/w/images/d/d4/Shelley_Seston-

Creating_a_mountmaking_house-style_and_supporting_v2.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Spicer G. Magnetic Mounting Systems for Museums and Cultural Institutions. Spicer Art Books, 2019. 402 p.

Farrar B. Exploring Computer Modeling Analysis for Seismic Mount Designs. The 3th International Mountmakers Forum, 2012. International Mountmakers Forum. URL: https://www.conservationwiki. com/w/images/9/93/Farrar-_Exploring_Computer_Modeling_Analysis_for_Seismic_Mount_

Designs.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Прибєга Л. Музеєфікація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини. Методологічний аспект. Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. 2012. № 19. С. 159–166. URL: https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/view/6/19-2012-pdf (дата звернення: 22.08.2023).

Барановська Н. Експозиційна робота у діяльності музею. Historical and cultural studies. 2015. Vol. 2 (1). P. 13–17. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Baranovska_Nadiia/Ekspozytsiina_robota_u_diialnosti_muzeiu.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Енциклопедія історії України / ред.: В. А. Смолій. Київ : Наук. думка, 2011. Т. 8 : Па-Прик. 520 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB& P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21C

OM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=

ukr0000754 (дата звернення: 20.08.2023).

Riegl, A. The modern cult of monuments: its character and origin / Trans. K. W. Forster and D. Ghirardo. Oppositions. 1982. №. 25. P. 21–51. URL: https://courseworks2.columbia.edu/courses/10532/files/579062/preview?verifier=MgAAgAMWmMdYXLjupF7bUH6MZbzuQaOEf80wb

kQw (дата звернення: 20.08.2023).

Viсas S. M. “Who is Afraid of Cesare Brandi?” Personal reflections on the Teoria del restauro. CeROArt : Conservation, Exposition, Restauration d'Objets d'Art. 2015. P. 2–12. URL: https://doi.org/10.4000/ceroart.4653 (дата звернення: 20.08.2023).

Fragoso E. Ethical Issues in archaeological conservation: the case of metals. Book of Proceedings of the meeting Interaction scientists-conservators: meeting on “Theory and Practice in Conservation” Eu-ARTECH, 2006. 17 p. URL: https://www.academia.edu/3337760/Ethical_Issues_in_

archaeological_conservation_the_case_of_metals (дата звернення: 20.08.2023).

Brandi C. Restoration. Theory and practice / edit. G. Basile. Palermo : AISAR Editore, 2015. 248 с. URL: http://www.aisarweb.com/images/ebooks/brandi-restoration-theory-and-practice.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії : Глосарій. Донецьк, 2008. 738 с. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Opeida_Shvaika_Glossary_of_chemistry_terms.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Williams J. A shop-built vacuum press for forming thermoplastic mounts. International Mountmakers Forum. URL: https://www.mountmakersforum.net/_files/ugd/029a20_8b2ffca24e164b069ff9355c2b648598.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06