ВЕБРЕСУРС ІЗ КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Прищенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-20

Ключові слова:

дидактика кольору, колористична культура, вебресурс, онлайн-платформа, мистецька освіта, змішане навчання.

Анотація

Анотація. Мета статті – обґрунтувати концепцію викладання фундаментальної дисципліни «Кольорознавство», яка передбачає інтегративний підхід до розв’язання фахових проблем та використання вебресурсів у процесі навчання художників і дизайнерів. Методами дослідження є метод інноваційного пошуку, системно-структурний, компетентнісний, праксеологічний методи, метод критичного контент-аналізу, які уможливили розробку і запровадження авторського тематичного сайту. Результати. Розглянуто необхідність формування стратегії навчання і викладання – теорії та практики кольору – через візуальні джерела. Сайт демонструє інноваційність та міждисциплінарність, поєднуючи психологію кольору, історію мистецтва, дизайну та реклами, естетику, колориметрію, комп’ютерну графіку, слугує надійним навчально-методичним джерелом для студентів денної та заочної форм навчання. Глосарій енциклопедичного характеру забезпечує володіння професійною термінологією. Висновки. Завершенням педагогічного експерименту став реальний продукт у вигляді авторського тематичного сайту з колористики (2006–2022 рр.), а з 2023 р. – повноцінної онлайн-платформи, яка ще перебуває на стадії наповнення і слугуватиме корисною навчально- методичною базою. Про це свідчать позитивні відгуки студентів і викладачів мистецьких закладів вищої освіти України. Авторкою акцентовано, що стратегічно має сенс усі навчальні процеси зробити гібридними (змішаними): фактично мистецька освіта може мати заочну форму навчання з консультаціями та контрольними заходами під час сесій, оскільки повністю перевести цей фах на дистанційну форму не тільки неможливо, але й недоцільно.

Посилання

Прищенко С., Прищенко М. Авторський iнтернет-проєкт «Академія кольору». URL: www. koloristika.in.ua (дата звернення: 06.08.2023).

Прищенко С. Кольорознавство. Академічний курс : навчальна програма. Київ : НАКККіМ, 2011. 88 с.

Прищенко С. Кольорознавство : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2018. 436 с.

Прищенко С. Дизайн і реклама : ілюстр. глосарій. Київ : Кондор, 2020. 208 с.

Юрьев Ф. Цветовая образность информации. Київ : Новий друк, 2007. 327 с.

Albers J. Interaction of Colour. New Haven : Yale University Press, 2006. 145 p.

Bendin Е. Module zur Farbenlehre. Online. Beiträge zur Farbenlehre. Dresden. URL: http://www.bendin-color.de/online-education/online-aktuell (дата звернення: 11.07.2023).

Berlin University of Arts. URL: www.moodle.udk-berlin.de (дата звернення: 11.07.2023).

Buether A. “Colour as a design tool” in the Function of Colour: An Introduction to Colour Theory and a Definition of Terms. ColourTurn: An Interdisciplinary and International Journal. 2018. Р. 17–43. DOI:10.25538/tct.v0i1.671.

Distance and online design education – a (not so) quick introduction. URL: www.open.ac.uk/blogs/design/distance-and-online-design-education-a-not-so-quick-introduction (дата звернення: 17.10.2021).

Future of Design Education. URL: https://www.futureofdesigneducation.org (дата звернення: 02.12.2021).

Grajek S., Reinitz B. Getting Ready for Digital Transformation: Change Your Culture, Workforce, and Technology. Digital Transformation. 2019. 8 July. URL: https://er.educause.edu/articles/2019/7/ getting-ready-for-digital-transformation-change-your-culture-workforce-and-technology (дата звернення: 02.12.2021).

Itten J. Kunst der Farbe. Rawensburg, 1981. 236 s.

Marotta A. Scientific basics in Аrt from the Theories of Colour: Authors, methods, rules, applications. Color Culture and Science. 2022. Vol. 14 (01). P. 101–111. DOI:10.23738/CCSJ.140113.

Marshalsey L. The preliminary successes and drawbacks of a turn to distance design studio learning. URL: https://distancedesigneducation.com/2020/04/24/the-preliminary-successes-and-drawbacksof-a-turn-to-distance-design-studio-learning (дата звернення: 17.10.2021).

Poli А. A didactics of colour based on an innovative educational approach at the «Hochschule für Gestaltung» in Ulm. Cultura e Scienza del Colore – Color Culture and Science. 2021. Vol. 13 (02). URL: https://jcolore.gruppodelcolore.it/ojs/index.php/CCSJ/issue/view/ccsj1302 (дата звернення: 13.07.2023).

Rossi M. Teaching colour and colour science: the experience of an international master course / Rossi M., Plutino A., Siniscalco A., Rizzi A. Electronic Imaging. 2020. Vol. 32. P. 165-4. DOI:10.2352/ISSN.2470-1173.2020.15.COLOR-165.

University World News. URL: https://www.universityworldnews.com (дата звернення: 05.05.2020).

Zurich University of Arts. URL: https://www.zhdk.ch/learning/e-learning (дата звернення: 11.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06