БУДИНОК ВОЛОДИМИРА ЧУБУКА-ПОДІЛЬСЬКОГО АВТОРСТВА ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО В МІСТІ ПЕРЕЯСЛАВІ: ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Денис Вітченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-1

Ключові слова:

патерни української самобутності, прототип, новотвір, реабілітація.

Анотація

Анотація. Мета статті – визначити джерела й особливості застосування патернів української самобутності в проєкті будинку Володимира Чубука-Подільського в м. Переяславі авторства Василя Кричевського як інструменти дослідження й реабілітації цього об’єкта. Методи дослідження. У праці застосована сукупність таких методів, як: аналіз і систематизація наукової літератури, натурне обстеження й графічне опрацювання об’єктів дослідження, збирання фактичних (вербальних і візуальних) даних та систематизація натурних обстежень, аналіз проєктних, іконографічних і текстових першоджерел, порівняльний аналіз архітектурних концепцій. Також застосовані історико-порівняльний, історико-генетичний та іконографічний методи, які переважно застосовують під час дослідження архітектури ХХ ст. Результати. Проаналізовано останні дослідження та публікації щодо об’єкта розгляду. Об’ємно-просторова структура, пластика й декор об’єкта дослідження представлені як елементи та ознаки патернів української самобутності, виділені автором проєкту з українського традиційного контексту. Визначено, що джерелом української самобутності є основні типи українського традиційного житла. Як узагальнений прототип виділено українське традиційне житло – хату. Зазначено, що в 1920-х роках під впливом соціально-політичних перетворень в архітектурних об’єктах Кричевського відбувається еволюція в бік раціональності та функціональності зі збереженням народно-стильової своєрідності. Наведено шляхи збереження та реабілітації об’єкта. Характер реставраційних заходів буде залежати від результатів комплексних передпроєктних досліджень і можливих варіантів подальшого функціонального використання об’єкта. Першорядним завданням відновлення об’єкта визначено збереження автентичної матеріальної субстанції пам’ятки. Другорядне завдання – виявлення прихованих і втрачених особливостей пластики фасадів.

Посилання

Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура XX ст. Василь Кричевський : монографія. Київ : Криниця, 2004. 704 с.

Мех О. Чубуки-Подільські: нові сторінки в історії козацького роду. Вісник Переяславщини, 22.10.2014. URL: https://visnik-press.com.ua/?p=21499 (дата звернення: 14.06. 2023).

Шевченко С. Переяславське відкриття. Соловецький реквієм. Київ : Експрес-Поліграф, 2013. C. 561–568.

Кричевський Василь Григорович : хрестоматія : в 2 т. Т. 1 : 1891–1943 рр. / упоряд. тому О. О. Савчук. Харків : Вид. О.О. Савчук, 2016. 532 с.

Вітченко Д. М. Ремінісценції будинку Г. П. Ґалагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В. Г. Кричевського. Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип. 60. С. 27–34.

Вітченко Д. М. Патерни української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й особливості реабілітації : дис. … канд. архітектури : 18.00.01. Харків, 2019. 362 с.

Прибєга Л. В. Архітектурна спадщина України: пам’яткоохоронний аспект : монографія. Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2015. 255 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06