ЕСТОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ: ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ФОРМУВАННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

  • Ганна Андрес
  • Олена Деревська

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-8

Ключові слова:

музей, національна ідентичність, культурна спадщина, експонати, колекція, фонди, культура, мистецтво, символ.

Анотація

Анотація. Метою статті є представлення історії формування колекції та принципів сучасної діяльності Естонського національного музею, дослідження виконання музеєм функції формування національної ідентичності, висвітлення принципів фондової, консерваційної (реставраційної), просвітницької роботи в ЕНМ, видавничої діяльності, діяльності музею як культурного центру тощо. Методи дослідження. В основу дослідження, виходячи з принципів всебічності та системності, із застосуванням діалектичного та міждисциплінарного підходів, покладено аналітичний, хронологічно-історичний, емпірично-описовий та синтетичний загальнонауковий методи. Результатами дослідження є визначення базових принципів та практик Естонського національного музею, методів його роботи в процесі формування національної ідентичності. Висновки. Національна культурна спадщина є потужним фактором формування національної ідентичності, тому впровадження культурних практик збереження спадщини, сучасних принципів фондової, консерваційної (реставраційної) та просвітницької роботи на основі прикладу Естонського національного музею є корисними для застосування новітніх підходів у діяльності українських музеїв, що сприятиме зростанню відвідуваності, формуванню позитивного іміджу країни та зміцненню національної свідомості.

Посилання

Ruutsoo R. The Estonians: Identity of Small Nation in Past and Present. Anthropological Journal on European Cultures. 1997. Vol. 6. № 1. P. 73–99.

Поворотные моменты истории Эстонии: сборник документов и материалов для гимназий / сост. Т. Карьяхярм, А. Адамсон ; пер. с эстонск. Э. Вяря и др. Таллинн : Арго, 2008. 408 с.

Лісовий О.В., Савченко І.М., Храпач Г.С. Естонський морський музей «Lennusаdam» як приклад сучасного інтерактивного музею науки для розвитку дослідних компетенцій і креативності нового покоління юних винахідників. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2019. № 4 (75). С. 49–55.

Могер К.М. Роль музею в популяризації культурної спадщини українства / Role of museum in popularization of Ukrainian cultural heritage : магістерська робота : 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ; Тернопільський нац. економічн. ун-т. Тернопіль, 2018.

Брич М.Т. Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні : дис. ... канд. арх. : 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2020. 205 с.

Õunapuu P. On Estonian Folk Culture: Pro et contra. Folklore. Electronic Journal of Folklore / Ed. M. Kõiva, A. Kuperjanov, A. Korb. Tartu: Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum. 2014. Vol. 58. P. 187-206. doi:10.7592/FEJF2014.58.ounapuu

Metslaid М. Between the Folk and Scholarship: Ethnological Practice in Estonia in the 1920s and 1930s : Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Ethnology ; University of Tartu. Tartu, 2016. 195 p.

Koosa P., Karm S. Soome-ugri välitööd ja muuseumikogud: sissevaateid uurimislukku. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 2021. Vol. 63, № 1. P. 5–14. URL: https://doi.org/10.33302/ermar-2020-001.

Pawłusz E. The Role of Estonian National Museum in the Process of Redefining the Boundaries of National Identity. Identity at the Borders and Between the Borders / Ed. K. Kullasepp, G. Marsico. Springer, 2021. P. 73-87. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62267-1_6.

Nõmmela M. Ühe mälukoha loomisest: esimene eesti rahvakultuuri püsinäitus Eesti Rahva Muuseumis. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 2011. № 54. P. 14-37.

History. Eesti Rahva Muuseum (Estonian National Museum) : веб-сайт. URL: https://www.erm.ee/en/content/history (дата звернення: 26.08.2023).

Raun T.U. Estonia and the Estonians. 2nd ed. Stanford, CA : Hoover Institution Press, 2001. 336 p.

Hurt J. Berieht uber seine Sammlung estnischer Volksuberlieferungen. Труды Десятого Археологического съезда в Риге. 1896. Том II. Рига : Типография В. Ф. Геккера, 1899. С. 64-72.

Труды Десятого Археологического съезда в Риге. 1896 / под ред. графини Уваровой. Том III. Москва : Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1900.

Десятый археологический съезд в Риге: 1-20 августа 1896 года. Москва : Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. 34 с.

Tael T. Pildireportaaž vanavara kogumisretkedelt I. Esemete teekond muuseumisse. Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb. 2014. URL: https://blog.erm.ee/?p=4897 (дата звернення: 26.08.2023).

Echo of the Urals – Estonian National Museum’s (ERM) permanent exhibition. Velvet. 2016. URL: https://www.velvet.ee/work/echo-of-the-urals-estonian-national-museums-erm-permanentexhibition (дата звернення: 26.08.2023).

Aldzhas, А. [Letter to Olena Derevska, 16 August 2023]. Архів Деревської О. 1 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06