ВІТРАЖ 1970–1990 РОКІВ НА ЗАКАРПАТТІ

Автор(и)

  • Юрій Копанський

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-14

Ключові слова:

вітраж, монументальне мистецтво, радянське мистецтво, Ужгород, Закарпаття.

Анотація

Анотація. Мета – проаналізувати мистецькі здобутки закарпатських художників 1970–1990 років у сфері віражного виробництва, які вплинули на формування характерних рис і традицій мистецтва вітража міста Ужгорода Закарпатської області. Методи дослідження. У дослідженні використано методи художньо-стилістичного і порівняльного аналізів. Результати. У період становлення та розквіту монументального мистецтва ХХ ст. тематичні й декоративні вітражі не лише репрезентують матеріальну частину культурної спадщини України, але й, відповідно до власних концептуальних особливостей, стають невід’ємним художнім елементом міської архітектури. У 1970–1980 рр. на Закарпатті переважає авторське вирішення композиційних творів, а також пошук нових форм. Для цього періоду характерне послаблення політичного тиску на представників культури й мистецтва; відбувається розширення тематики монументальних творів, їхнього естетичного значення та принципів взаємодії з архітектурою. Висновки. Мистецтво вітража у творчості художників 1970–1990 рр. позначене широким спектром стилістичних вирішень і технологічних експериментів. Формується ціла плеяда талановитих митців, які були обмежені у виборі тем і творчих пошуках, проте знаходили нові художні засоби та способи вираження власних думок, опановували нові технології. У статті закладено основу розгляду та подальшого вивчення основних ознак і закономірностей створення вітражних композицій художниками Закарпаття.

Посилання

Говдя П. Черкаський меморіал. Образотворче мистецтво. Київ, 1978. Вип. 3. С. 10–12.

Чегусова З. Сучасний український вітраж. Образотворче мистецтво. Вип. 4. Київ, 1978. С. 11–15.

Самойленко О. Вітраж київських митців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові особливості : дис.… канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Львів. нац. акад. мистецтв. Львів, 2018. 372 арк.

Нікітчук О. Майстер і майстерня. Володимир Кузнєцов. URL: https://www.facebook.com/Brovdi.Art/posts/526902497647886/ (дата звернення: 03.01.2023).

Копанський Ю. Космічна ера. Десяті Платонівські читання : тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ : Гельветика, 2023. С. 47–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06