НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Цугорка

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-25

Ключові слова:

інтелектуальна власність, авторське право, митець, художник, креативна індустрія.

Анотація

Анотація. Третє тисячоліття називають ерою інтелектуальної власності. Як зберегти та примножити інтелектуальну власність – одне з найважливіших завдань як держави, так і творчої особистості. Стан охорони інтелектуальної власності нині в Україні далекий від задовільного. Тому й виникає необхідність проводити подальші наукові дослідження, спрямовані на визначення місця таких навчальних дисциплін, як інтелектуальна власність, авторське право, у системі вищої освіти України та в удосконаленні національного законодавства відповідно до стратегії інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС). У цьому контексті велике значення має розвиток інтелектуальної власності та авторського права як навчальної дисципліни й необхідного компонента професійної підготовки митців. Мета статті – обґрунтувати необхідність вивчення основ інтелектуальної власності та авторського права студентами, що здобувають мистецьку освіту, зокрема художниками, в контексті реформування системи освіти й науки та розвитку креативної індустрії. Методи дослідження. Основу методології дослідження вибраної проблеми становлять системний підхід, а також діалектичний, формально-логічний, структурно-функціональний та інші загальнонаукові методи дослідження. Основні результати та висновки. Вивчення інтелектуальної власності й авторського права художниками сприятиме підвищенню їхньої творчої діяльності, вмінню оцінювати свої результати та за необхідності здійснювати охорону й захист особистих немайнових і майнових прав на результати інтелектуальної творчої діяльності. Набуття відповідних знань у сфері інтелектуальної власності значно підвищить культуру поваги до прав інтелектуальної власності та її охороноздатність. Принципово важливим є розуміння того, що знання основ інтелектуальної власності та авторського права повинні стати тією необхідною ланкою, яка поєднає творчі навички, наукові знання, що їх набувають митці протягом здобуття вищої освіти, з динамікою змін суспільного життя, розвитком креативної індустрії. А це, своєю чергою, сприятиме розв’язанню конкретних практичних завдань у межах здійснення митцями професійної діяльності.

Посилання

Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. С. 148–159. DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188357 (дата звернення: 10.08.23).

Інтелектуальна власність й авторське право: як жити за правилами. Будуй своє. URL: https://buduysvoe.com/publications/intelektualna-vlasnist-y-avtorske-pravo-yak-zhyty-za-pravylamy. Дата публікації: 2017 (дата звернення:15.08.23).

Про авторське право і суміжні права : Закон України 2811-IX від 1.12.2022. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 02.08.23).

Нестор Н.В., Жеребко О.І. Експертиза літературних і художніх творів. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 2(20). С. 100–111. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-2(20)-100-111 (дата звернення: 04.08.23).

Улітіна О., Якуша Є. Твори образотворчого мистецтва за законодавством України, США та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 4. С. 30–39. DOI: https://doi.org/10.33731/42022.265854 (дата звернення: 22.08.23).

Чікарькова М. Цифрове мистецтво: дефініції та витоки. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям «Мистецтвознавство». 2022. № 42. С. 108–113. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi42.565 (дата звернення: 04.09.23).

Смикало К., Ковалюк О. Авторське право у цифровому мистецтві. Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 квіт. 2022 р. Київ : КНУТД, C. 293–295. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21171 (дата звернення: 05.09.23).

Рябченко Ю. Оригінальність твору: законодавчі новації та перспективи їх реалізації. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 1–2. С. 25–33. DOI: https://doi.org/10.33731/1-22023.277141 (дата звернення: 06.09.23).

Авторське право: що потрібно знати працівникам креативної індустрії. Your Art. URL: https://supportyourart.com/stories/tema-avtorskyh-prav. Дата публікації: 17 листоп. 2021 (дата звернення: 11.09.23).

Про затвердження стандарту вищої освіти України за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для другого рівня вищої освіти (магістр) : Наказ МОН № 726 від 24.05. 2019 року. / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/023-obrazotvorchemistetstvo-

dekorativne-mistetstvo-restavratsiya-magistr.pdf (дата звернення: 12.09.23).

Драпушко Р.Г., Горінов П.В., Філик Н.В. Освіта в сфері інтелектуальної власності як напрямок формування правової культури молоді. Київський часопис права. 2022. № 2 С. 36. DOI: https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.6 (дата звернення: 12.09.23).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07