ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ СКУЛЬПТУРИ У ВИСТАВКОВОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Сергій Щербаков
  • Наталія Ревенок

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-26

Ключові слова:

скульптура, AR-технології, виставка, експозиційний простір.

Анотація

Анотація. У статті розглянуто переваги використання сучасних технологій у процесі організації виставкового простору для перегляду творів скульптури та виявлення проблем їхньої цифровізації, естетизації, імерсивності, інтерактивності, театральності. У новому ракурсі досліджується вплив технологій доповненої реальності (далі – AR-технологій) на експонування скульптур у музеях та артгалереях. Особливе місце відводиться мобільному комунікативному середовищу, що взаємодіє з «доповненою реальністю». Стаття висвітлює також засоби організації музейних виставок із застосуванням новітніх технологічних можливостей для більш ефектної демонстрації скульптурних проєктів. Мета статті – визначити вплив сучасних AR-технологій на організацію виставкового простору творів скульптури та розкрити специфіку їхнього застосування у сучасних мистецьких практиках. Методами дослідження є історичний, структурно-функціональний, феноменологічний. Висновки. Аналіз творчості художників-скульпторів дав змогу виявити специфіку включення до їхніх сучасних художніх практик однієї з нових комунікаційних технологій – технологію доповненої реальності. В результаті дослідження був отриманий матеріал, розгляд якого дав змогу зробити висновок, як AR-технологія впливає на організацію виставкових просторів, експонування об’ємних монументальних творів скульптури, переваги й виклики, які вона привносить до світу мистецтва. Досягнення цифрових технологій призвели до створення нових форм спілкування та соціальної взаємодії. Для підтримки конкурентоспроможності музеїв нині необхідно дедалі більше взаємодіяти з IT-сферою. Отже, можливості AR-технологій дають змогу створити низку нових цифрових додатків, які принципово змінюють підходи до надання користувачеві послуг, зокрема й у музейній діяльності.

Посилання

Linlin Shi. Application Research of 3D Digital Technology in Sculpture Creation. Jingdezhen Ceramic Institute. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 236. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123605101 (дата звернення: 21.08.2023).

Миронова Т.В. Віртуальна і доповнена реальності в творчості українських мистців. Art and Design. Київ. 2021. № 2 (14). С. 141–151. DOI: 10.30857/2617-0272.2021.2.13 (дата звернення: 21.08.2023).

Бондаренко В.І. Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Київ. 2015. Вип. 41. C. 467–478. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001683 (дата звернення: 25.08.2023).

Шиман К.А. Терміносистема дослідження новітніх прийомів утворення художньої форми у віртуальній реальності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: культурологія). Київ. 2021. № 38. С. 95–100 URL: https://zbirnyky.rshu.edu.ua/index.php/ucpmk/article/view/474/492 (дата звернення: 25.08.2023).

Новіков М.Ю. Сфери практичного використання технології AR в образотворчому мистецтві. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 38. Т. 3. С. 28–33. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/38-3-5 (дата звернення: 25.08.2023).

Єфімов Д.В. Використання доповненої реальності (ar) в освіті. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1. Бахмут, 2021. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-34 (дата звернення: 20.08.2023).

Цугорка О.П., Варивончик А.В., Мазур Б.М. Сучасна скульптура та її вплив на організацію суспільного простору. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Київ. 2021. Вип. 44. С. 221–226.

Ільїна Т.О. Особливості театралізації арт-простору в сучасній культурі : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / наук. кер. С.А. Думасенко. Міністерство освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т, ф-т культури і мистецтв. Херсон : ХДУ, 2022. 25 с. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/16512/%D0% 86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2..pdf?sequence =1&isAllowed=y (дата звернення: 22.08.2023).

Шлепакова Т.Л. Інноваційні проєкти на межі мистецтва й технологій. На прикладі музеїв та художніх галерей (оглядова довідка за матеріалами преси та Інтернету за 2020–2021 рр.). Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. Інформац. Центр з питань культури та мистецтва. Вип. 12/4. 18 с. URL: https://nlu.org.ua/storage/files/ Infocentr/Tematich_ogliadi/2021/Cif.pdf (дата звернення: 21.08.2023).

Українська Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва. ARTAREA – Класичні та цифрові галереї. URL: https://artarea.ua/ukrainska-biienale-tsyfrovoho-ta-media-mystetstva. Дата публікації: 13.10.2021 (дата звернення: 10.02.2023).

Владарчик Ю. AR-галерея ReBlink – арт-магія доповненої реальності. VIDO. URL: https://vido.com.ua/article/18601/ar-ghalierieia-reblink-art-maghiiadopovni enoy-riealnosti-vidieo/. Дата публікації: 12.07.2017 (дата звернення: 27.07.2023).

Kузілова T.M. Імерсивні технології в роботі бібліотек для дітей : метод. лист. Київ, 2021. 20 с. Національна бібліотека України для дітей. URL: https://cutt.ly/7EZHtDZ (дата звернення: 27.07.2023).

Moreno M.-J. Art Museums and the Internet: The Emergence of the Virtual Museum. Crossings: Electronic Journal of Art and Technology. 2007. Vol. 5(1). URL: http://crossings.tcd.ie/issues/5.1/Moreno/ (дата звернення: 28.10.2023).

Real vs Virtual Museums. Shapes of Things. URL: http://psyche.terrapolis.org/essays/real-vs-virtualmuseums-119. Дата публікації: 2004.02.09. (дата звернення: 29.10.2023).

The Metropolitan Museum of Art. Special Exhibitions: Past Exhibitions. URL: http://www.metmuseum.org/special/se_pastexhib.asp (дата звернення: 29.10.2023).

Baroque Gallery – галерея із доповненою реальністю (ar) – відкрила виставку Артема Гумілевського. Your Art. URL: https://supportyourart.com/ stories/baroque-gallery/. Дата публікації: 15 груд. 2022 (дата звернення: 29.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07