ЛОКАЦІЯ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ (ГАЛЕРЕЙ) В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА

Автор(и)

  • Орест Гірний

DOI:

https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-34-2

Ключові слова:

історичне середовище, дислокація, локація, міський центр, пам’ятки архітектури, галерея, музеї, структура міста, культурні центри, міське середовище, експозиційні простори, рекреація.

Анотація

Анотація. Мета статті – проаналізувати і визначити особливості містобудівних локацій художніх музеїв у процесі їхнього розвитку. Методи дослідження базуються на узагальненні результатів авторських досліджень центру історичного міста та його впливу на локацію художніх музеїв (і галерей) в Україні та світі. Результатами є поглиблене дослідження архітектурних пам’яток у структурі історичного міста крізь призму часу й нашарування різних стилів в архітектурі. На сучасному етапі музейні комплекси пройшли процес модернізації і реновації, що характерне для всіх культурних та просвітницьких споруд і є дуже актуальним для нашого часу. У зв’язку з цим виникає проблема нової типологічної структури – «структури одного дня», не прив’язаної до хронологічної послідовності, тобто такого типу будівлі, архітектура якої могла б поєднувати в собі статику закінченої будівлі й динаміку організаційної структури, що розвивається. Висновки. На підставі проведених наукових досліджень та виконаних практичних робіт зроблено висновок, що художні музеї національного значення потребують комплексного розширення своїх експозицій у різних площинах території. Складні взаємозв’язки між середовищем, що історично склалося, та естетичними характеристиками архітектури музейних будівель відповідно до їхньої реновації та розширення не втрачають при цьому своєї автентичності, збереженої часом. Архітектурний об’єкт має бути адресований відразу декільком споживачам – сьогоднішнім (реальним) та завтрашнім (потенційним).

Посилання

Дьомін М. М., Олійник О. П. Аналіз мережі громадських просторів Києва на основі конфігураційних моделей. Містобудування та територіальне планування : збірник наукових праць. 2022. Київ, Вип. 79. С. 148–163. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256252/253358 (дата звернення: 26.07.2023).

Войко Н. Ю. Типологія міських відкритих громадських просторів. Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / відп. ред. М. М. Осєтрін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 69. С. 33–44. URL: https://repositary.knuba.

edu.ua/items/e3f4e9ac-bee4-4933-b9d5-1ef83a747985 (дата звернення: 26.07.2023).

Олійник О. П. Особливості просторового та синтаксичного аналізу музейно-культурних комплексів. Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Київ, 2021. Вип. 81. С. 274–286. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/265651/261711 (дата звернення: 26.07.2023).

Національна галерея мистецтва у Вашингтоні. Карти Google. URL: https://www.google.com/map (дата звернення: 20.07.2023).

Скорик Л. П. Шляхи архітектонічної ревалоризації архітектурної субстанції в історичному середовищі міста. Українська академія мистецтва : збірник наукових праць. Київ, 2021. Вип. 30. С. 21–28. URL: https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/article/view/80 (дата звернення: 26.07.2023).

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам’яток і визначних місць (Венеціанська хартія) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_757#Text (дата звернення: 26.07.2023).

Prior N. Having Ones Tate and Eating it : Transformation of the Museum in Hypermodern Era. Art and its publics: Museum Studies at the Millenium. Coomwall UK, 2003. P. 51–76. URL: https://www.researchgate.net/publication/229703841_Having_One's_Tate_and_Eating_It_

Transformations_of_the_Museum_in_a_Hypermodern_Era (дата звернення: 26.07.2023).

Британський музей. Карти Google. URL: https://www.google.com/map.

Великий двір : [зображення]. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/975099/the-architectureof-museums-the-evolution-of-curatorial-spaces?ad_campaign=normal-tag (дата звернення: 20.07.2023).

Лувр. Карти Google. URL: https://www.google.com/map (дата звернення: 20.07.2023).

Загальний вигляд (схематичне зображення Лувру). Voyages Photos Manu. URL: http://www. voyagesphotosmanu.com/Complet/images/rez_chaussee_louvre.jpg (дата звернення: 20.07.2023).

Музей мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку. Карти Google. URL: https://www.google.com/map (дата звернення: 20.07.2023).

Прибєга Л. В. Історичне середовище міста: сутність і засади охорони. Українська академія мистецтва : збірник наукових праць. Київ, 2021. Вип. 30. С. 14–20. URL: https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/article/view/79 (дата звернення: 26.07.2023).

Музейна набережна у Франкфурті на Майні. Карти Google. URL: https://www.google.com/map (дата звернення: 20.07.2023).

Städel Museum. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/266833/stodel-museum-schneiderschumacher (дата звернення: 20.07.2023).

Локації: НХМУ (Національний художній музей України), Київська картинна галерея, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Карти Google. URL: https://www.google.com/map (дата звернення: 20.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06